2012

Rusza produkcja na skalę przemysłową. Zostaje nawiązana współpraca z pilzeńskim Prazdrojem S.A. oraz uznanymi openerami Colours of Ostrava, Hip Hop Kemp i szwedzkim Rockstadt Falun. Pojawia się zainteresowanie ze strony mediów. Z hiszpańskiego Alicante przychodzi potwierdzenie na piśmie, że ekokubek NickNack został opatentowany na terenie Unii Europejskiej.